Niezwykłe znalezisko w archiwum

W naszym archiwum odnaleziono niepublikowany dotąd list prezydenta USA Johna Quincy’ego Adamsa, dotyczący jego podróży po Dolnym Śląsku. W dokumencie tym polityk opisał przebieg nieszczęśliwego wypadku w okolicach Kłodzka, pomocy udzielonej przez mieszkańców regionu i dziękczynnej wizyty w miejscowej świątyni.

Niecodziennego znaleziska dokonano w trakcie selekcjonowania archiwaliów, które mają zostać poddane konserwacji w ramach kolejnej edycji zadania publicznego ujętego w programie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”. Wśród rękopisów przechowywanych w naszym archiwum znaleźliśmy list datowany we Wrocławiu w listopadzie 1800 r.

Nie jest on podpisany imieniem i nazwiskiem autora, ale miejsce i data jego napisania zgadzają się z danymi o podróży Johna Quincy’ego Adamsa po południowej prowincji ówczesnego Królestwa Prus, a wymienione w treści postacie – żona autora Louisa i służący Whitcomb – odpowiadają osobom z najbliższego kręgu ówczesnego ambasadora USA w Prusach, który ćwierć wieku później został szóstym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

List jest w złym stanie zachowania i wymaga niezwłocznej konserwacji, ale jest całkowicie czytelny. Autor opisuje w nim niespodziewaną zapaść zdrowotną, której doznała jego żona, gościnę w miejscowym pałacu oraz wizytę w jednym z kościołów pielgrzymkowych w ziemi kłodzkiej. Ponadto dzieli się z odbiorcą swoimi refleksjami na temat relacji międzywyznaniowych, nie stroniąc od typowych dla J.Q. Adamsa uszczypliwości.

Konserwację tego niezwykłego zabytku przeprowadzi Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Book your tickets

Translate »