Katalog rękopisów Wittwen Societats Akten. Vol. II 1779-1784

Wittwen Societats Akten. Vol. II 1779-1784 Sygnatura: R 0022

Rok wydania: 1779-1784
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki

Hasła przedmiotowe:
historia

Uwagi
Dokumenty różne, listy, odpisy, przychody i rozchody.