Katalog rękopisów Familien-Gräber der alten Friedhof (?)

Familien-Gräber der alten Friedhof (?) Sygnatura: R 0154

Rok wydania: I poł. XX w.
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 369 ponumerowanych kart

Hasła przedmiotowe:
księgi zgonów

Uwagi
Wykaz wykupionych (zarezerwowanych) pochówków wraz z planami. Brak przedniej okładki.