Katalog rękopisów Rechnung über Einnahme und Ausgabe Friedhoffskasse zu Schweidnitz für das Jahr 1927-28

Rechnung über Einnahme und Ausgabe Friedhoffskasse zu Schweidnitz für das Jahr 1927-28 Sygnatura: R 0206

Rok wydania: 1927-1928
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 18 kart numerowanych ręcznie.

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Księga zestawień  finansowych przychodów i rozchodów cmentarza. Stan majątkowy kasy cmentarnej: papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe itp.