Katalog rękopisów Tagebuch

Tagebuch Sygnatura: R 0236

Rok wydania: 1915-1922
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 192 strony numerowane stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Wpływy i rozchody kościoła zapisane w układzie chronologicznym