Katalog rękopisów Einnahme und ausgabe bei der Kirchhofs Kasse

Einnahme und ausgabe bei der Kirchhofs Kasse Sygnatura: R 0247

Rok wydania: 1884-1921
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 380 stron numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Zestawienia z tytułu uzyskanych przychodów i rozchodów kasy cmentarnej. Ostatnie strony uszkodzone przez zawilgocenie.