Katalog rękopisów Einnahme-Buch

Einnahme-Buch Sygnatura: R 0302

Rok wydania: 1915 -1921
Miejsce wydania: ?

Język: niemiecki
Ilość stron: 192 strony ponumerowane stemplem + 14 stron nieponumerowanych

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Spis przychodów kasy kościelnej w układzie chronologicznym