Katalog rękopisów Cassa-Buch

Cassa-Buch Sygnatura: R 0332

Rok wydania: 1946-1947
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 49 kart numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Zestawienie rachunków