Katalog rękopisów Kassen-Tagebuch der evang. Kirchenkassen zu Schweidnitz

Kassen-Tagebuch der evang. Kirchenkassen zu Schweidnitz Sygnatura: R 0349

Rok wydania: 1933
Miejsce wydania: Schweidnitz

Język: niemiecki
Ilość stron: 147 kart numerowanych stemplem

Hasła przedmiotowe:
księgi rachunkowe

Uwagi
Wpływy i rozchody kasy kościelnej w zapisie chronologicznym z podziałem na poszczególne kasy