Witamy w Kościele Pokoju, którego gospodarzami jesteśmy od 1989 roku.
Oboje przyjechaliśmy ze Śląska Cieszyńskiego, żeby zaopiekować się zaniedbanym obiektem,
który był w katastrofalnym stanie.

Przez ćwierć wieku udało nam się przeprowadzić gruntowną renowację świątyni i placu Pokoju: instalacja nowoczesnych systemów zabezpieczających, wymiana gontowego dachu, wzmocnienie ścian, restauracja ołtarza, ambony, organów, bramy wjazdowej, domu dzwonnika, domu stróża, liceum ewangelickiego oraz części cmentarza, konserwacja 300-letnich Biblii i starodruków. Naszym szczególnym powodem do dumy jest wpisanie świątyni w 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

bp


Ks. bp Waldemar Pytel – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy oraz biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozciągającej się od Karpacza po Szczecin. Wielokrotnie nagradzany za ochronę dóbr kultury i działalność ekumeniczną. Zagorzały fan futbolu, kibicuje Śląskowi Wrocław i FC Barcelona.

Bożena Pytel – socjolog i fotograf, zajmuje się PR i działaniami kulturalno-edukacyjnymi w Kościele Pokoju. Wydała XVII-wieczny pamiętnik świdniczanina, na podstawie którego powstała sztuka grana przez aktorów Teatru Starego w Krakowie. Przygotowała warsztaty dziennikarsko-fotograficzne dla gimnazjalistów z kilku miast oraz zajęcia dla grupy świdnickich licealistów i seniorów. Pomysłodawczyni Artystycznego Lata na placu Pokoju, czyli warsztatów malarskich, rzeźbiarskich i teatralnych. Wyróżniona przez prezydenta Świdnicy nagrodą kulturalną.

Jesteśmy małżeństwem od prawie 30. lat, mamy dwóch dorosłych synów.

Nasza parafia ewangelicko-augsburska istnieje od połowy XVII wieku, kiedy wydano zgodę na budowę świątyni. Od 1657 r. w Kościele Pokoju nieprzerwanie odprawia się nabożeństwa. Sytuacja parafian zmieniła się po drugiej wojnie światowej, kiedy Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Niemiecką Schweidnitz musieli opuścić dotychczasowi mieszkańcy, głównie protestanci. Nowi mieszkańcy, którzy przyjechali z różnych stron, byli zwykle katolikami i nasza świątynia opustoszała. Do 1945 r. na nabożeństwa przychodziło tutaj kilka, kilkanaście tysięcy osób. Teraz nasza parafia liczy 120 osób, obejmuje Świdnicę, Bielawę i Dzierżoniów. Spotykamy się na nabożeństwach w Kościele Pokoju w niedziele o godz.10.

Jesteśmy protestantami, dokładniej – ewangelikami, a jeszcze dokładniej – luteranami.

Należymy do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który jest największym kościołem protestanckim w Polsce, z ks. biskupem Jerzym Samcem na czele. Liczy 71 tys. wiernych (najwięcej na Śląsku Cieszyńskim), w sześciu diecezjach. Nazwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pochodzi od wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu. Odwołujemy się do Reformacji zapoczątkowanej w 1517 r. przez ks. Marcina Lutra, który zachęcał do odnowy Kościoła. Uznajemy sakramenty chrztu i komunii, konfirmację, spowiedź powszechną i małżeństwo. Wierzymy w niebo i piekło, odrzucamy czyściec. Księży nie obowiązuje celibat. Nabożeństwo składa się z liturgii Słowa i liturgii komunii. Nasze podstawowe zasady:

Solum Verbum (jedynie Słowo) – Słowo Boże jest jedynym źródłem łaski i zbawienia,
Solus Christus (jedynie Chrystus) – Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, wiara w niego jest drogą do zbawienia. Tylko on może być przedmiotem czci, on jest głową Kościoła, nie papież. Nie uznajemy kultu świętych ani Marii, którą darzymy szacunkiem,
Sola Scriptura (jedynie Pismo) – jedynym źródłem wiary i punktem odniesienia dla ewangelika jest Biblia, a nie soborowe orzeczenia,
Sola gratia (jedynie Łaska) – to Łaska Boża zapewnia nam zbawienie, nie można jej zyskać przez uczynki. Człowiek może być usprawiedliwiony przez Boga „za darmo”, jedynie z łaski Bożej.

Book your tickets