Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Świdnicy uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn.:
„Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska poprzez konserwację i udostępnienie zabytku UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy”.

Jego celem jest stworzenie nowoczesnego, kompleksowego produktu turystycznego i podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Kościoła Pokoju.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele:
w Hali Chrztów z zakrystią, Hali Ślubów, Hali Zmarłych oraz kilku lożach szlacheckich i mieszczańskich.


Zaplanowano również prace konserwatorskie w obrębie zieleni, które poprawią bezpieczeństwo zwiedzających.
Dzięki projektowi powstanie stała i przenośna wystawa wraz z publikacją
„Szlachta i cechy rzemieślnicze przy Kościele Pokoju w Świdnicy”. Przewidziano zakup komputerów, okularów VR, urządzeń wielofunkcyjnych
i technologii informatycznych, który pozwoli na uruchomienie platformy edukacyjnej oraz wirtualnego projektu kościoła.

Profesjonalna strategia promocji obejmie wykonanie tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, publikację przewodnika,
organizację konferencji związanej z obchodami 25-lecia wpisu kościoła na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i kampanię w mediach.

Projekt poprawi jakość oferty kulturalnej i edukacyjnej (nowe wydarzenia w formule on-line zapewniające szerszy zasięg)
oraz poszerzy dostęp do kultury dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Efektem projektu będzie utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby osób zwiedzających Kościół Pokoju
oraz poszerzenie oferty turystycznej Świdnicy i Dolnego Śląska.


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
Priorytet FENX.07 Kultura
w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

Wartość projektu: 23.109 527,32 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 18.420 604,22 zł


Główny serwis Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027: www.feniks.gov.pl

Informacja na temat mechanizmu zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych:
Zgłaszanie nieprawidłowości – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl)

Formularz na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (mfipr.gov.pl)

Zgłoszenie nieprawidłowości na adres e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl

Informacja na temat przestrzegania zasad równościowych: https://www.feniks.gov.pl

Sygnały, zgłoszenia i/lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPON/KPP można przekazywać za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3) formularza internetowego: Zgłaszanie nieprawidłowości – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (feniks.gov.pl)
4) adresu e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl

 

Book your tickets