06.08.2021

Informujemy o otrzymaniu dotacji z budżetu Miasta Świdnicy na 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynku przy Placu Pokoju 3-4.
Całkowity koszt zadania: 1 918 071,93 zł
Dotacja z budżetu Miasta: 500 000,00 zł


27.07.2021

Informujemy o otrzymaniu dotacji.

Zadanie: „Termomodernizacja ośrodka edukacji ekologicznej przy Kościele Pokoju w Świdnicy”
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 7 329 476,65 zł
Dotacja WFOŚiGW we Wrocławiu: 500 000,00 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


25.01.2017

Wybór wykonawcy z ogłoszenia 1/01/2017 dot. zarządzania projektem.

2017-01-25-wybor-oferty [pdf]


17.01.2017

Ogłoszenie 1/010/2017 dot. zarządzania projektem.

2017-01-17-ogloszenie-1-01-2017 [pdf]
2017-01-17-formularz-ofertowy [pdf]


3.11.2016

Wybór Wykonawcy dot. Ogłoszenia 1/10/2016.

2016.11.03 wybor oferty – ogloszenie1-10-2016


24.10.2016

Projekt „Zachowanie unikatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez utworzenie szlaku epitafiów w Kościele Pokoju w Świdnicy i rewitalizację przykościelnego cmentarza”.

Ogłoszenie 1/10/2016

2016.10.24 Ogloszenie 1-10-2016 [pdf]


 

Book your tickets