To najbardziej prestiżowa lista obejmująca obiekty kulturowe i przyrodnicze o największej wartości, uznane za wspólne dobro ludzkości i objęte szczególną ochroną UNESCO.

O wpisaniu na nią decyduje co roku Komitet Światowego Dziedzictwa, a warunkiem jest wyjątkowość obiektu w skali światowej. Obecnie znajduje się na niej 1007 obiektów w 161 państwach.

W Polsce tego zaszczytu dostąpiło 13 miejsc, które tworzą Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Kościół Pokoju został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 r., jako niepowtarzalne świadectwo wiary, wspólnoty religijnej oraz rozwiązań architektonicznych.
Jest jednym z zaledwie trzech obiektów z Dolnego Śląska, obok Hali Stulecia we Wrocławiu i Kościoła Pokoju w Jaworze.

Uzasadnienie wpisu:

„W wyniku nakazów narzuconych przez ówcześnie panującą na tych obszarach austriacką monarchię Habsburgów, stawianie Kościołów Pokoju wymagało od budowniczych zastosowania pionierskich, kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych, nigdy wcześniej nie praktykowanych, zwłaszcza na płaszczyźnie architektury drewnianej. Na ich zadziwiającą wyjątkowość składa się również fakt, iż pomimo powszechnego sceptycyzmu wobec trwałości i solidności wzniesionych obiektów, przetrwały one do dnia dzisiejszego. Kościoły Pokoju noszą wyjątkowe świadectwo rozwoju szczególnego rodzaju siły politycznej w dobie siedemnastowiecznej Europy, nasyconej ogromną duchową mocą i zaangażowaniem. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy to największe w Europie obiekty sakralne zbudowane w konstrukcji szkieletowo-reglowej. Obydwa protestanckie kościoły zostały wzniesione w połowie XVII wieku, po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, która spustoszyła wielkie obszary Europy. Podpisując traktat pokojowy w Westfalii w 1648 r. monarcha austriacki zezwolił protestantom z Dolnego Śląska wznieść trzy “kościoły pokoju”. Miały upamiętnić zakończenie wyniszczającej wojny i koniec konfliktu religijnego.”

W pobliżu Kościoła Pokoju, w dawnym domu dzwonnika stworzyliśmy
Centrum Promocji i Partnerstwa UNESCO.

W 2010 r. przygotowaliśmy Dolnośląski Szlak UNESCO. Wyruszyliśmy w podróż do kilku miast z Listy: do Torunia, Zamościa, Krakowa i Wieliczki, prezentując tam nasze zabytki, film „Tajemnica pastora” oraz spektakl „Mądry tak nie podróżuje”, oparty na pamiętniku XVII-wiecznego świdniczanina, który pokonał 4 tys. km, pieszo, konno, statkiem, żeby na europejskich dworach zebrać fundusze na budowę świdnickiego Kościoła Pokoju.

Book your tickets