kpf

Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
VIII Oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury


Cel projektu: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację oraz zapewnienie oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w Kościele Pokoju – obiekcie UNESCO

Cele szczegółowe:

  • zachowanie tkanki zabytkowej w bardzo dobrym stanie
  • dostarczającym wrażeń estetycznych, poznawczych, kontemplacyjnych, bezpieczeństwa użytkownikom
  • rozbudowa oferty kulturalno-edukacyjnej dostosowana do potrzeb różnorodnych grup odbiorców

Planowane efekty:

  • Konserwacja fragmentów wystroju wnętrza Kościoła Pokoju (m.in. w obrębie Hali Polnej, Hali Zmarłych, Hali Pamięci, Hali Ołtarzowej, 11-stu epitafiów)
  • Rozbudowa oferty edukacyjno-kulturalnej (poprzez zakup wyposażenia)
  • Zestaw miniaturowych odlewów Kościoła Pokoju wraz z jego otoczeniem
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Termin realizacji: VIII 2016 – XII 2020

Całkowita wartość projektu: 19 756 782,87 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 16 793 265,43 PLN


Informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można zgłaszać poprzez specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl,  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Book your tickets