Dzwonnica

Jednym z warunków zgody na wzniesienie kościoła Pokoju był brak dzwonów i wież. Dopiero po ugodzie z Altranstädt katolicki cesarz Józef I Habsburg zgodził się na wyposażenie kościoła Pokoju w dzwonnice, zatrudnienie dzwonnika i na bicie w dzwony podczas uroczystości religijnych. Wolnostojąca dzwonnica pojawiła się na placu Pokoju kilkadziesiąt metrów od kościoła i ponad pół wieku od jego zbudowania.

Przyznanie tego prawa miało dla luterańskiej wspólnoty wymiar prestiżowy, symboliczny i praktyczny: dzwon organizował jej życie wzywając na modlitwę, ostrzegał przed niebezpieczeństwem i oznajmiał szczególnie ważne wydarzenia, m.in. śluby i pogrzeby. Dzwonnica została zbudowana w konstrukcji szachulcowej i wyposażona w trzy dzwony z wrocławskiej ludwisarni braci Sebastiana i Sigismunda Götzów. Parafianie po raz pierwszy usłyszeli je w październiku 1708 r. Największy został przetopiony podczas drugiej wojny światowej. Średni przetrwał wojnę i wisi w jednym z niemieckich kościołów. Najmniejszy, z przedstawieniem Orfeusza grającego zwierzętom, zawieszony na oryginalnym osiemnastowiecznym jarzmie z inicjałami kowala i znakiem podkowy, jest teraz eksponowany w kościele, za ołtarzem. W XVIII w. i XIX w. w dzwonnicy zamykano za karę krnąbrnych uczniów pobliskiej szkoły, gdzie pozostawali o chlebie i wodzie nawet kilka dni. Taki los spotkał m.in. Johanna Christiana Günthera, późniejszego cenionego poetę.

W 2016 r. dzwonnica została odrestaurowana według tradycyjnej technologii: dach pokryto gontem, a okna przeszklono taflami z sześciokątnych szybek oprawionych ołowiem. Wiszą na niej trzy stuletnie dzwony przeniesione z kościoła ewangelickiego w Strzegomiu. W 2017 r. zamontowano na niej kurant, który codziennie wygrywa luterańskie pieśni. Każdy z jego 15. dzwonów ma mechanizm elektromagnetyczny, który uruchamia serce dzwonu. Na jednym z dzwonów widnieje napis: „500 lat Reformacji 2017 Soli Deo Gloria”. Na placu Pokoju znajdują się teraz 22 dzwony. Oprócz tych na dzwonnicy także dwa nieczynne dzwony na zegarze na kościele Pokoju, który wybijał godziny i kwadranse. Na sygnaturce kościelnej wieży znajduje się nieużywany dzwonek, którego dźwięk dawniej informował dzwonnika, że powinien bić w dzwony zawieszone na głównej dzwonnicy.

Book your tickets