Kościół na top liście

Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze to jedne z 15. najpiękniejszych świątyń w Polsce – taki werdykt wydał portal culture.pl. prowadzony przez rządowy Instytut Adama Mickiewicza. Oba dolnośląskie kościoły znalazły się w zacnym towarzystwie, m.in. obok katedry na Wawelu, kościołów mariackich w Krakowie i Gdańsku, katedr w Peplplinie i Gnieźnie,

Continue reading

Niezwykłe znalezisko w archiwum

W naszym archiwum odnaleziono niepublikowany dotąd list prezydenta USA Johna Quincy’ego Adamsa, dotyczący jego podróży po Dolnym Śląsku. W dokumencie tym polityk opisał przebieg nieszczęśliwego wypadku w okolicach Kłodzka, pomocy udzielonej przez mieszkańców regionu i dziękczynnej wizyty w miejscowej świątyni.

Continue reading