Festiwal Bachowski 2024: zapraszamy na nabożeństwa kantatowe

Zbliżający się Festiwal Bachowski to nie tylko koncerty, ale również dwa nabożeństwa kantatowe, na początek i na zakończenie festiwalu. – Zależy nam, żeby przybliżyć słuchaczom historię kantat kościelnych Bacha, który stworzył ich ponad 200 i doprowadził tę formę muzyczną do mistrzostwa –opowiada ks. bp Waldemar Pytel.

Continue reading

Zdarzyło się w lipcu

14 lipca 1658 r. ukończono wznoszenie i poświęcono budynek diakonatu na placu Pokoju. Już trzy dni wcześniej wprowadził się do niego pastor Gottfried Hahn. Wykształcony w świdnickiej szkole łacińskiej i w słynnym ewangelickim gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, kontynuował naukę na studiach teologicznych na Uniwersytecie w Lipsku.

Continue reading

Turyści będą mogli zwiedzać zabytkowe empory

Biskup Waldemar Pytel odebrał 6 marca od Joanny Scheuring-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decyzję o dofinansowaniu konserwacji Kościoła Pokoju, a 24 kwietnia została obustronnie podpisana umowa dotycząca projektu: „Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Dolnego Śląska poprzez konserwację i udostępnienie zabytku UNESCO – Kościoła

Continue reading

Między Świdnicą a Szwecją

Andreas von Beckerath, ambasador Szwecji w Polscegościł 24 kwietnia w naszej parafii. Towarzyszyli mu Mikael Benthe, radca ambasady oraz przedstawiciele biznesu: Artur Swirtun, prezes Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Agnieszka Zielińska, dyrektor zarządzająca SPCC i MatthiasLindgren, komisarz ds. handlu i inwestycji w Polsce.

Continue reading