Festiwal Bachowski 2024: zapraszamy na nabożeństwa kantatowe

Zbliżający się Festiwal Bachowski to nie tylko koncerty, ale również dwa nabożeństwa kantatowe, na początek i na zakończenie festiwalu. – Zależy nam, żeby przybliżyć słuchaczom historię kantat kościelnych Bacha, który stworzył ich ponad 200 i doprowadził tę formę muzyczną do mistrzostwa –opowiada ks. bp Waldemar Pytel.

Continue reading