Zdarzyło się w marcu…

23 marca 1681 roku w Kościele Pokoju odprawiono uroczyste nabożeństwo dziękczynne z powodu zażegnania niebezpieczeństwa zarazy w Świdnicy. Kilka miesięcy wcześniej Urząd Królewski zakazał wygłaszania kazań w Kościele Pokoju ze względu na istniejące wówczas zagrożenie epidemią.

Continue reading

Zdarzyło się w lutym…

17 lutego 1737 roku na cmentarzu przy Kościele Pokoju został pochowany Benjamin Schmolcke, najbardziej znany spośród pastorów świdnickiej świątyni. Zasłynął jako autor wierszy, modlitw i ponad tysiąca pieśni, religijnych i domowych, które ukazały się drukiem w formie 16 zbiorów i śpiewane są do dzisiaj.

Continue reading

Zdarzyło się w styczniu…

Podczas spaceru po placu Pokoju warto zatrzymać się przed budynkiem tuż za dzwonnicą. Dziś to pensjonat, a przed wiekami – szkoła. 26 stycznia 1708 roku w nowym budynku Lutherheim (Dom Lutra) otwarto łacińskie liceum dla synów patrycjuszy, pastorów, szlachty, których przygotowywano m.in. do studiów prawniczych i teologicznych.

Continue reading