Pod jednym dachem

„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana. (1 P. 2,9)”, to hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który na całym świecie trwa od 18 do 25 stycznia. Zaproponował go w 1908 r. Paul Wattson z USA, pionier ruchu ekumenicznego, w okresie pomiędzy dniem wspominającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła.

W różnych chrześcijańskich kościołach odbywają się wówczas nabożeństwa; niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia Tygodnia.

Również Kościół Pokoju włączył się w te obchody, które odbywały się pod hasłem „świadek wspólnoty”. 20 stycznia we wspólnej modlitwie uczestniczyli wierni z kościoła katolickiego, luterańskiego i prawosławnego. Bp prof. Ignacy Dec przywołał modlitwę Jezusa z Ewangelii św. Jana: „Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.”

– Prośba Jezusa, abyśmy byli jedno, jeszcze nie została w pełni wysłuchana – powiedział biskup. – Tak długo trwa nasze dążenie do jedności. Cały czas jeszcze podążamy tą drogą, wstępują na nią kolejne pokolenia.

 

W swoim kazaniu ks. dr Piotr Nikolski z parafii prawosławnej w Świdnicy stwierdził, że chrześcijanie dużo mówią o miłości: – Nasuwa się pytanie: skąd mamy wziąć tę miłość do naszego życia? Nie jest to przecież miłość ludzka, sentymentalna, ale jest to miłość pochodząca z łaski Ducha Świętego.

Zapraszamy na kolejne spotkania: 24 stycznia o g.12. w Witoszowie Dolnym (kościół rzymsko-katolicki) i o g.17 w kościele prawosławnym. Zakończenie Tygodnia 25 stycznia o g.17 w katedrze świdnickiej.

Print your tickets