W poczuciu wspólnoty

– Będziecie dzisiaj po raz pierwszy przystępować do Wieczerzy Pańskiej i pić z kielicha z 1742 roku. Ten kielich używany do sprawowania Wieczerzy Świętej od tylu lat, daje niezwykłe poczucie wspólnoty, Komunii. Daje nam wszystkim współudział, zakotwiczenie w historii Zbawienia. Od dzisiaj również i wy wpisujecie się w tą historię – tymi słowami ks. bp Waldemar Pytel zwrócił się do grupki nastolatków konfirmowanych 22 maja w Kościele Pokoju.

Uroczystość konfirmacji, czyli potwierdzenia chrztu św. poprzedziły dwuletnie lekcje, na których młodzież poznawała dekalog, Modlitwę Pańską, artykuły wiary i sakramenty. W końcowym egzaminie przed całym zborem konfirmanci odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę o najważniejszych prawdach Kościoła.

– Przeszliście przez naukę konfirmacyjną, intensywny proces poznawania i rozumienia prawd wiary po to, abyście mogli rozpocząć nową jakość życia. Akt konfirmacji, jako potwierdzenie tego, że od chrztu św. rozwijacie w sobie wiarę, wprowadza was w pełnię społeczności z Jezusem Chrystusem – mówił proboszcz ks. Pytel.

Print your tickets