Kościół Pokoju, Dzień Pokoju, Apel o Pokój

– Jesteśmy z różnych systemów religijnych, ze światów pozornie dalekich, ale tym, co nas łączy, jest duchowość – mówił ks. bp Waldemar Pytel podczas wyjątkowej uroczystości w Kościele Pokoju. 21 września 2016 r. przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu oraz buddyzmu wzięli udział w spotkaniu międzyreligijnym, w którym szczególnym gościem był Dalajlama XIV. Wizyta w świdnickiej świątyni wiązała się z dwudniowym pobytem przywódcy Tybetańczyków na Dolnym Śląsku.

– Pokój rozpoczyna się we wnętrzu człowieka, musimy go odnaleźć przede wszystkim w sobie – mówił ubolewając, że dziś zarzewiem konfliktów są różnice wyznaniowe. Zwrócił uwagę, że wszystkie religie, pomimo odmienności, zawierają przesłanie miłości i starają się uczynić człowieka lepszym i wrażliwszym. Dodał, że strach i złość to emocje, które nigdy nie sprzyjają pokojowi. – Potrzebujemy szczególnego wysiłku, by budować wzajemny szacunek. Pojednanie i dialog to najlepszy sposób na zaprowadzenie pokoju – mówił noblista.

Wspólnie z wyznawcami czterech religii podpisał Apel o Pokój przypadający w Międzynarodowy Dzień Pokoju: „Spotykamy się w wyjątkowym miejscu niezwykłego regionu, gdzie – mimo różnic światopoglądowych i religijnych, wynikających z jego długiej historii – w zgodzie współistnieli i współistnieją przedstawiciele wielu narodowości i kultur. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, wspólnie apelujemy o pokój na świecie, pokój niezależny od poglądów, pochodzenia czy religii. Pokój, który jest możliwy zawsze, jeżeli tylko istnieje zrozumienie i miłość do drugiego człowieka.”

Biskup Waldemar Pytel podkreślił, że w świątyni, która ma w swojej nazwie „pokój”, to pojęcie nabiera szczególnego znaczenia. – Jestem przekonany, że jest ono bliskie wszystkim nam tu obecnym. Jestem zaszczycony, że w kościele, którego jestem gospodarzem, ma dzisiaj miejsce kolejny historyczny moment. W przełomowym 1989 roku kanclerz Niemiec Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki modlili się tu o pokój i pojednanie, przed dwoma laty w tej samej intencji spotkały się tu kanclerz Angela Merkel i premier Ewa Kopacz, a dziś wspólnie podpisujemy apel o pokój na świecie.

Print your tickets