Biskup Waldemar Pytel – wybitna osobowość Świdnicy

„Świdnickie Gryfy”, najważniejsza nagroda gospodarcza Świdnicy wyróżnia przedsiębiorców w kilku kategoriach, m.in. innowacyjność, najlepszy debiut, produkt regionalny, dynamiczny rozwój, społeczna odpowiedzialność, pracodawca. O wyborze najlepszych decyduje kapituła złożona z przedstawicieli magistratu i biznesu.

gryf_kp_wpNatomiast decyzję o przyznaniu „Gryfa Świdnickiego” w kategorii „wybitna osobowość” podejmuje wyłącznie prezydent Świdnicy. Po raz pierwszy w 12-letniej historii nagrody tym tytułem uhonorowano duchownego. Podczas gali w teatrze miejskim prezydent Beata Moskal-Słaniewska podkreśliła zasługi bpa Waldemara Pytla dla promocji Kościoła Pokoju i miasta.

– Pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego i kiedy przyjechałem do Świdnicy przed 30. laty, trafiłem do zupełnie odmiennego świata, gdzie na początku nie było łatwo. Dziś mogę powiedzieć, że Dolny Śląsk stał się moją drugą miłością – opowiada biskup. To dzięki jego staraniom w 2001 r. oba Kościoły Pokoju w Jaworze i w Świdnicy zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Świdnicki kościół generuje dziś największy ruch turystyczny w mieście.

Print your tickets