2017 Rokiem Pamięci o Reformacji

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował, że 2017 będzie Rokiem Pamięci o Reformacji. Podczas sesji 25 listopada uchwała przeszła bez głosu sprzeciwu i przy dwóch głosach wstrzymujących się. – Na Dolnym Śląsku żyje pięć tysięcy ewangelików i dla tej niewielkiej grupy to bardzo ważna rezolucja.

Oznacza dostrzeżenie naszej obecności na tych terenach i docenienie naszego dziedzictwa, m.in. tak znanych zabytków, jak kościół Wang w Karpaczu czy Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze – ks. Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podczas sesji podziękował za tekst rezolucji.

Zapisano w niej: „Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie.”

Rok temu podobną decyzję podjął także sejmik województwa śląskiego. W przyszłym roku mija 500 lat od wystąpienia ks. dr. Marcina Lutra i jego 95 tez, które zapoczątkowały Reformację. Wrocław będzie, obok Cieszyna, drugim miastem w Polsce i jednym z 36. w Europie uznanych przez Wspólnotę Kościołów Ewangelickich z siedzibą w Wiedniu za „miasta reformacji”, gdzie odbędą się liczne obchody.

https://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/rezolucja-sejmiku-wojewodztwa-w-sprawie-ustanowienia-roku-2017-rokiem-pamieci-o-reformacji-1/

Print your tickets