Wystawa w drodze

15 plansz i 500 lat – objazdowa wystawa „Pięćset lat protestantyzmu. Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie” w piątek 9 grudnia 2016 r została otwarta w Muzeum Śląskim w Görlitz.

– Mimo że jesteśmy małym kościołem w Polsce, stanowimy ważną część ewangelickiej społeczności Śląska po obu stronach granicy.  Staramy się pielęgnować dziedzictwo przodków, a także aktywnie budować dzień dzisiejszy w naszych parafiach.

Dziękuję organizatorom w imieniu trzech śląskich diecezji luterańskich: cieszyńskiej, katowickiej i wrocławskie, za przygotowanie wystawy, która prezentuje bogactwo życia religijnego, kulturalnego i społecznego ewangelików Śląska oraz ich wpływ na rozwój duchowy i materialny regionu – powiedział ks. bp Waldemar Pytel podczas otwarcia. Kościół Pokoju, którego jest gospodarzem, będzie gościł wystawę od połowy marca do połowy maja 2017. Powędruje ona także do Wrocławia, Legnicy, Katowic, Cieszyna, Opola i Jeleniej Góry.

Zanim wystawa ruszy w drogę, do 12 marca można ją oglądać w Muzeum Śląskim, które przygotowało ekspozycję wspólnie z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej. Bogato ilustrowane plansze przedstawiają dzieje protestantyzmu na Śląsku, który jako jeden pierwszych przyjął reformację. Sprzyjali jej śląscy książęta, szlachta i mieszczanie – do końca XVI w. trzy czwarte parafii na Śląsku przyjęło wyznanie ewangelickie. Przez dwa wieki trwał spór między katolicyzmem a protestantyzmem, a kościoły pokoju i kościoły łaski są świadectwem tego okresu.

Ekspozycja, którą można będzie również wypożyczać, jest częścią projektu wystawienniczego „Reformacja w Europie Wschodniej”.

Print your tickets