Świdnicki Kościół i plac Pokoju na elitarnej liście Pomników Historii

Po raz pierwszy jako prezydent mam zaszczyt objąć ochroną cenne zabytki i ustanowić je Pomnikami Historii. To miejsca stanowiące wzorzec architektoniczny, kulturowy i artystyczny. Są one nie tylko elementem historii naszego państwa, ale także świata, bo znajdują się wśród nich obiekty wpisane na listę UNESCO.

Cieszę się, że w roku 500-lecia Reformacji mogłem umieścić na tej liście Kościoły Pokoju – mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając 15 marca w Pałacu Prezydenckim dokumenty uznające 10 kolejnych zabytków za Pomniki Historii. Na tej prestiżowej liście znalazł się również nasz Kościół Pokoju wraz z otaczającym go cmentarzem i budynkami. Doceniono jego pionierskie i unikatowe rozwiązania techniczne oraz wartościową dekorację wnętrza.

„Kościół Pokoju w Świdnicy, z racji związku z ważnymi wydarzeniami politycznymi i społecznymi, stanowi istotny materialny dokument dziedzictwa historycznego i kulturowego Śląska i Europy. (…) W Świdnicy przetrwał jedyny pod względem tradycji funkcji, formy architektonicznej i zastosowanych technik budowlanych nowożytny zespół ewangelicki na historycznym Śląsku. Związane z kościołem Pokoju budynki pełnią rolę niezwykle ważnego dokumentu, obrazując sposób funkcjonowania parafii luterańskiej w czasach, gdy liczna grupa społeczna znalazła się w sytuacji diaspory ledwie tolerowanej przez władze państwowe.”, napisano w uzasadnieniu.

Pomnik Historii jest najwyższym wyróżnieniem, ustanawianym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1994 r. do dziś nadano je tylko 70 zabytkom. Tym razem do elitarnego grona dołączyły także: kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju w Jaworze, radiostacja w Gliwicach, kościół pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku, żelazny łańcuchowy most wiszący na Małej Panwi w Ozimku, założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynie, katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy, pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze w Świętym Krzyżu, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu oraz zespół opactwa cystersów w Wąchocku.

Print your tickets