15 polski wpis na liście UNESCO

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, który obradował w Krakowie 2-12 lipca zdecydował o wpisaniu na Listę światowego dziedzictwa kolejnego polskiego obiektu.

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich to świadectwo tradycji górniczych sięgających wczesnego średniowiecza, kiedy zaczęli tu przybywać kopacze srebra i ołowiu, a wkrótce potem powstało miasto Tarnowskie Góry. W XVI w. były one jednym z największych ośrodków górnictwa kruszcowego w Europie.

150 km podziemnego labiryntu chodników i wyrobisk górniczych tworzy najbardziej znaczącą historyczną kopalnię tych rud w Polsce. Tarnowskie Góry dołączyły do polskiej listy, na której, przypomnijmy, od 2001 r. znajduje się także Kościół Pokoju. Jego gospodarze, ks. bp Waldemar Pytel i Bożena Pytel uczestniczyli w organizowanym po raz pierwszy Forum zarządców miejsc światowego dziedzictwa, które było wydarzeniem towarzyszącym sesji. Stu uczestników z 25 państw dzieliło się swoimi doświadczeniami i wypracowało wspólne stanowisko, dotyczące m.in. rozwijania wiedzy eksperckiej.

Więcej informacji: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3498

Print your tickets