Jedni dla drugich

„Życzliwymi bądźmy” to motyw przewodni tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przewijał się także w nabożeństwie ekumenicznym w Kościele Pokoju, 23 stycznia.

O gościnności, o tym, jak istotne są drobne życzliwe gesty i słowa mówił podczas homilii ks. bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy diecezji świdnickiej. „Takimi bądźmy jedni dla drugich”, zachęcał. Słowa pozdrowienia przekazali ks. bp Włodzimierz R. Juszczak z Kościoła greckokatolickiego oraz ks. mitrat Piotr Nikolski, proboszcz parafii prawosławnej w Świdnicy.

Biskup Waldemar Pytel, który przewodniczył liturgii, przypomniał o ważnej dla ekumenizmu rocznicy – 20 lat temu w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy w Warszawie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościół rzymskokatolicki podpisały deklarację „O wzajemnym uznaniu chrztu”. Stanowi ona, że chrzest przyjęty w jednym z Kościołów chrześcijańskich w Polsce jest uznawany w każdym z nich.

Nabożeństwo w Kościele Pokoju, do którego oprawę muzyczną przygotował dr Maciej Bator wraz z Chórem Miejskim i kwartetem puzonistów, wpisało się w uroczystości obchodzone na całym świecie między 18 a 25 stycznia.

 

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w.: w 1840 r. ks. Ignatius Spencer zaproponował „Zjednoczenia w Modlitwie dla Jedności”. Za początek Tygodnia w obecnym kształcie i terminie uważa się obchody „Oktawy Jedności Kościoła” zainicjowane w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona. Co roku na to cykliczne święto są przygotowywane materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw. Tym razem opracowali je chrześcijanie z Malty. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia jest gościnna wymiana kaznodziei – kazanie wygłasza duchowny innego wyznania

Print your tickets