U pani Jahn w poczekalni

Dolnośląski Instytut Ewangelicki stale wzbogaca się o nowe dokumenty, również rzadkie muzykalia i manuskrypty. Tym razem jest to Ave Maria, nieznana własnoręczna kompozycja z 1917 r. Heinricha Melchera (1867-1929), wraz z drukowanymi materiałami głosowymi.


– Do rękopisu autorskiego dołączony jest tylko jeden (!) kompletny zbiór głosów, na który składają się tenor I, II i bas I, II. Trudno stwierdzić, czy w przypadku tego autografu chodzi o oryginał Melchera, czy też o odpis. Ze względu na format papieru nutowego wykonanego przy użyciu rastralu jest jednak bardzo prawdopodobne, że chodzi o oryginał – tłumaczy dr Stephan Aderhold.

Kompozycja skomponowana w tonacji B-dur na chór męski z czterema głosami jest bardzo dokładnie datowana. Znajduje się przy niej nagłówek: || Ave Maria | Skomponował w Lądku Zdroju Heinrich Melcher 16 lipca 1927 r. o godz. 4 ½ – 5 ½ w Willi Moltke u pani Jahn w poczekalni ||.

– Katalogi w wielkich bibliotekach muzycznych znają wprawdzie kompozycje Melchera, ale tej nie mają – dodaje muzykolog.

Heinrich Melcher urodził się w 1867 r. w Głuchołazach i studiował w Berlinie muzykę kościelną. Był organistą w Prudniku, nauczycielem muzyki w seminarium w Białej, nauczycielem muzyki w Raciborzu i dyrygentem tamtejszej Akademii Śpiewu. W 1907 r. osiedlił się we Wrocławiu, gdzie został dyrygentem znanego Chóru Męskiego Spitzera. Zmarł we Wrocławiu w 1929 r.

Jego kompozycja jest kolejnym z nabytków naszego archiwum, które poszerzają wiedzę o nie tylko o świdnickiej parafii, ale również o historii Dolnego Śląska.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach trafiły do nas m.in. pięknie wykaligrafowany rękopis poety Daniela Czepki von Reigersfeld z 1667 r., list cesarza Ferdynanda III wysłany w Pradze w 1652 r. do starosty Hansa von Nostiz-Rokinitz, a także widoki dziewięciu śląskich miast wydane w połowie XVIII w, według rysunków znanego śląskiego rysownika Friedricha Bernharda Wernera, z dzieła Scenographia Urbium Silesiae. Na dwóch tych wedutach widoczny jest Kościół Pokoju. Świdnickie archiwum wzbogaciło się przed trzema laty także o XVIII-wieczny spis trzystu kościołów w księstwie świdnicko-jaworskim, które po traktacie westfalskim odebrano ewangelikom.

Print your tickets