Luter – portret wielostronny

„Reformacja odmieniła stosunek człowieka do Boga podkreślając zbawienie nie poprzez instytucje Kościoła, ale poprzez wiarę. Odmieniła także Europę wytyczając nowe granice, tworząc nowe wspólnoty i napięcia religijne” – piszą niemieccy organizatorzy wystawy „Here I stand” – Marcin Luter.

Reformacja i jej następstwa”. Plenerowa ekspozycja przy kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu składa się z siedmiu tablic: Życie Lutra, Świat na początku XVI w., Mnich przeciwko cesarzowi, Reformacja w toku, W wirze konfliktów, Wyjście z klasztoru, Różnorodność protestantyzmu.

W linearny sposób pokazuje historię reformatora od dzieciństwa w Mansfeld, przez drogę zakonną i dojrzewanie poglądów, które się radykalizowały aż do publicznego zerwania z Kościołem i spalenia bulli papieskiej w 1520 r.

Wystawa jest, jak akcentują jej twórcy, próbą „uwolnienia Lutra z opowieści o wyidealizowanych bohaterach narodowych i nakreślenia złożoności jego postaci”. Stąd portret wielostronny – człowieka, który miał odwagę sprzeciwić się sprzedaży odpustów, który przełożył Biblię na język niemiecki, ale również był niechętny Żydom, a małżeństwo uważał za jedyny wzór życia dla kobiet.

Ilustrowane plansze porządkują wiedzę i pozwalają spojrzeć na reformację w szerszym kontekście, od szybkiego rozpowszechnienia idei Lutra wśród mieszczan i książąt po istnienie dziś wielu wspólnot protestanckich. Wystawa czynna do 31 maja wpisuje się w obchody 500-lecia reformacji. Otwarto ją na początku maja podczas VII Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Book your tickets

Translate »

Uprzejmie informujemy, że dnia 1.10.2017. – niedziela, Kościół Pokoju w Świdnicy będzie nieczynny dla zwiedzających że względu na organizację koncertu Zespołu Śląsk w ramach jubileuszu 500lat reformacji.
Za utrudnienia przepraszamy.


We kindly inform you that on Sunday the 1st of September 2017 the Church of Peace in Świdnica will be closed to visitors due to the jubilee concert of Zespół „Śląsk” (traditional polish folklore band from Silesia), as part of the 500th year celebration of the Reformation. We apologize for any inconvenience caused and invite all visitors to come to see the church in the days after the jubilee concert.