Bigos w bibliotece

Nasze archiwum wzbogaciło się o dwie cenne książki związane z Kościołem Pokoju. Pierwsza to stary druk kupiony na aukcji: Ross Alexander. Virgilii evangelisantis Christiados libri XIII, in quibus omnia quae de Domino nostro Iesu Christo in utroque Testamento, vel dicta, vel predicta sunt, altisona divina Maronis tuba susvissime decantantur […] Roterodami (Rotterdam) 1653. Ex officina Arnoldi Leers.

Z ekslibrisu wynika, że maleńka (8×13,5 cm) książeczka należała do Gottfrieda Balthasara Scharffa (1676-1744) pisarza i pastora Kościoła Pokoju. Ma formę centonu, czyli jest skomponowana z cytatów różnych dzieł znanych autorów. To rodzaj zabawy literackiej, która była popularna w okresie baroku. Centon (zwany też bigosem literackim) ułożony przez Alexandra Rossa (ok. 1590-1654) prezentuje biblijne historie głównie poprzez wersy z dzieł Wergiliusza. Ross był szkockim duchownym anglikańskim, kapelanem Karola I Stuarta, któremu dedykował utwór. Był autorem pierwszego angielskiego przekładu Koranu i konserwatystą zwalczającym m.in. teorie Mikołaja Kopernika. Na frontyspisie widnieje miedzioryt z alegorycznym wizerunkiem Muzy Chrześcijańskiej dmącej w trąbę i głoszącej prawdę o Chrystusie.

Druga z książek to „Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland” D. Bernharda Rogge z 1907 r.

– Otrzymaliśmy ją w prezencie od Thomasa Gamperla, właściciela zamku w Kraskowie – mówi Bożena Pytel z Kościoła Pokoju. – Są w niej dwie dedykacje. Jedna z tego roku, jest opatrzona ekslibrisem Gamperla. Druga z 1944 roku to podziękowanie za opiekę dla „kochanych diakonis świdnickiego szpitala Kościoła Pokoju”. Nie wiemy, kim był K. Zimpel. Wiemy jedynie, że udzielono mu pomocy w szpitalu, który wówczas prowadziła w Świdnicy nasza parafia. Cieszy nas, że po tylu latach obie książki powróciły na plac Pokoju.

Book your tickets

Translate »

Uprzejmie informujemy, że dnia 1.10.2017. – niedziela, Kościół Pokoju w Świdnicy będzie nieczynny dla zwiedzających że względu na organizację koncertu Zespołu Śląsk w ramach jubileuszu 500lat reformacji.
Za utrudnienia przepraszamy.


We kindly inform you that on Sunday the 1st of September 2017 the Church of Peace in Świdnica will be closed to visitors due to the jubilee concert of Zespół „Śląsk” (traditional polish folklore band from Silesia), as part of the 500th year celebration of the Reformation. We apologize for any inconvenience caused and invite all visitors to come to see the church in the days after the jubilee concert.