Hale do odnowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał 16 793 265,43 zł na konkursowy projekt „Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego” prowadzony przez naszą Parafię Ewangelicko-Augsburską.

Unijne środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pozwolą na odnowienie kolejnych fragmentów kościoła, które zdaniem specjalistów są w alarmującym stanie. Prace będą prowadzone m.in. w Hali Polowej, Hali Zmarłych i Hali Chrztów oraz przy 11 epitafiach i 8 drzwiach.

Print your tickets