Pastor Hess patrzy na Wrocław

Stuletnia tablica z wizerunkiem Johanna Hessa na polskokatolickim kościele Marii Magdaleny we Wrocławiu powróciła do pierwotnego wyglądu. 14 maja po uroczystym nabożeństwie związanym z obchodami 500-lecia reformacji w diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, odsłonięto piaskowcową tablicę rzeźbiarza Paula Schultza.

Widniejącym na niej postaciom konserwatorzy z pracowni „RESTO­ART” przywrócili twarze, które zostały skute po wojnie. W efekcie powojennej traumy w mieście usuwano ślady tego, co niemieckie. Zniszczono w ten sposób wizerunki pastora Johanna Hessa, Ambrosiusa Moibana, pastora kościoła św. Elżbiety, Valentina Friedlanda, rektora Gimnazjum Łacińskiego w Złotoryi, lekarza Johanna Craton von Crafftheim i patrycjusza Heinricha von Rybisch.

Kościół Marii Magdaleny był pierwszą luterańską świątynią Wrocławia – tutaj 23 października 1523 r. Hess wygłosił pierwsze na Śląsku kazanie ewangelickie. Tablica wmurowana w świątynię od ulicy Łaciarskiej została odrestaurowana dzięki inicjatywie diecezji wrocławskiej KEA.

Print your tickets