Spotkanie w katedrze

W 1999 r. została podpisana Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu przez Światową Federację Luterańską i Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan w Rzymie.

Po pięciu de­kadach dialogu ekumenicznego przezwyciężyliśmy wcześniejsze podziały wynikające z głoszenia Ewangelii. Otwiera to nową erę w stosunkach pomiędzy dwoma tradycjami, których drogi rozeszły się w XVI wieku – mówił w czasie kazania bp Ragnar Persenius z Uppsali, podczas uroczystego nabożeństwa z okazji 500. lat reformacji. Luteranie z Polski i zagranicy spotkali się 14 maja w katedrze polskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny, pierwszej luterańskiej świątyni Wrocławia.

 

– Przeżywany w tym roku jubileusz przypomina nam, że ks. Marcin Luter pragnął jak najmocniej wrócić do korzeni z czasów apostolskich i w ten sposób odnowić chrześcijaństwo. Ta odnowa działa się nie tylko w czasach reformatorów. Ona trwa nadal – powitał gości bp Waldemar Pytel, zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Przypomniał, że reformacja przyniosła duże zmiany w edukacji, sztuce, gospodarce. – Dzięki temu żyjemy dzisiaj w małej ojczyźnie , która jest bogata intelektualnie i gospodarczo, tolerancyjna, oparta na koegzystencji i szacunku dla ludzi różnych wyznań i poglądów. Dzięki temu możliwe jest to, co gdzie indziej byłoby niemożliwe – dodał bp Pytel dziękując ks. Piotrowi Mikołajczykowi, proboszczowi katedry za to, że po 69. latach możliwe było odprawienie jubileuszowego nabożeństwa właśnie w tym miejscu.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. konsul generalna Niemiec Elizabeth Wolbers, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski abp Józef Kupny, bp Włodzimierz Juszczak z Kościoła Greckokatolickiego, przewodniczący wrocławskiej gminy żydowskiej Aleksander Gleichgewicht oraz przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: bp dr Adrian Korczago, zwierzchni diecezji cieszyńskiej, bp dr Marian Niemiec, zwierzchni diecezji katowickiej, bp dr hab. Marcin Hintz, zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

Wrocław jest, obok Cieszyna, drugim w Polsce Europejskim Miastem Reformacji, a 2017 został uznany przez sejmik za rok reformacji na Dolnym Śląsku.

Print your tickets