Bigos w bibliotece

Nasze archiwum wzbogaciło się o dwie cenne książki związane z Kościołem Pokoju. Pierwsza to stary druk kupiony na aukcji: Ross Alexander. Virgilii evangelisantis Christiados libri XIII, in quibus omnia quae de Domino nostro Iesu Christo in utroque Testamento, vel dicta, vel predicta sunt, altisona divina Maronis tuba susvissime decantantur […] Roterodami (Rotterdam) 1653. Ex officina Arnoldi Leers.

Z ekslibrisu wynika, że maleńka (8×13,5 cm) książeczka należała do Gottfrieda Balthasara Scharffa (1676-1744) pisarza i pastora Kościoła Pokoju. Ma formę centonu, czyli jest skomponowana z cytatów różnych dzieł znanych autorów. To rodzaj zabawy literackiej, która była popularna w okresie baroku. Centon (zwany też bigosem literackim) ułożony przez Alexandra Rossa (ok. 1590-1654) prezentuje biblijne historie głównie poprzez wersy z dzieł Wergiliusza. Ross był szkockim duchownym anglikańskim, kapelanem Karola I Stuarta, któremu dedykował utwór. Był autorem pierwszego angielskiego przekładu Koranu i konserwatystą zwalczającym m.in. teorie Mikołaja Kopernika. Na frontyspisie widnieje miedzioryt z alegorycznym wizerunkiem Muzy Chrześcijańskiej dmącej w trąbę i głoszącej prawdę o Chrystusie.

Druga z książek to „Illustrierte Geschichte der Reformation in Deutschland” D. Bernharda Rogge z 1907 r.

– Otrzymaliśmy ją w prezencie od Thomasa Gamperla, właściciela zamku w Kraskowie – mówi Bożena Pytel z Kościoła Pokoju. – Są w niej dwie dedykacje. Jedna z tego roku, jest opatrzona ekslibrisem Gamperla. Druga z 1944 roku to podziękowanie za opiekę dla „kochanych diakonis świdnickiego szpitala Kościoła Pokoju”. Nie wiemy, kim był K. Zimpel. Wiemy jedynie, że udzielono mu pomocy w szpitalu, który wówczas prowadziła w Świdnicy nasza parafia. Cieszy nas, że po tylu latach obie książki powróciły na plac Pokoju.

Print your tickets