Rezolucja w Kościele Pokoju

– Ten tekst jest dla nas, mniejszości luterańskiej, niezwykle istotny. W piękny sposób opisuje znaczenie luteran, na przestrzeni wieków, w budowaniu Dolnego Śląska, który jest dzisiaj miejscem tolerancyjnym, miejscem, gdzie żyje się dobrze, niezależnie od wyznania – powiedział ks. bp Waldemar Pytel odbierając z rąk Pawła Wróblewskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego szczególny dokument.

W listopadzie 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował jednogłośnie, że 2017 będzie Rokiem Pamięci o Reformacji. Tekst rezolucji trafił 25 lipca do Kościoła Pokoju w Świdnicy:Sejmik Województwa Dolnośląskiego jest świadomy tragicznych okoliczności początków ruchu reformacyjnego, jego znaczenia i roli zarówno w historii powszechnej, jak i naszego regionu.  Po roku 1945 polska tożsamość społeczności Dolnoślązaków, niosąca ducha wolności wyznania i religijnej tolerancji – tej samej, która w XVI i XVII w. pozwoliła uniknąć na ziemiach polskich wojen religijnych – sprawiła, że odbudowaliśmy Dolny Śląsk nie dyskryminując niczego, co było dorobkiem artystów, naukowców, inżynierów i kapłanów innych narodowości i wyznań. Znanym w świecie świadectwem historii naszego regionu są zbudowane przez ewangelików Kościoły Pokoju i Kościoły Łaski. Pragniemy, aby różnorodność, wraz ze świadomością wspólnych wartości fundamentalnych, wzbogacała wszystkich tworzących nasze społeczeństwo. Sejmik Województwa Dolnośląskiego pragnie uhonorować Dolnoślązaków wszystkich wyznań, a w Roku Pamięci o Reformacji w szczególności wyznań ewangelickich, przypominając ich wkład w rozwój naszego regionu tak w przeszłości, jak i obecnie. (…)”

 

– Po wojnie na Dolnym Śląsku spotkali się przedstawiciele wielu narodów i religii. Luteranie byli tu gospodarzami od wieków. Przez kolejne 60 lat społeczność luterańska pracowała dla tego regionu i chcemy im wyrazić wdzięczność tą rezolucją, która powstała przy pełnej zgodzie wszystkich klubów – mówił Paweł Wróblewski podczas uroczystości przekazania tekstu, w której uczestniczył również Jacek Pilawa, wiceprzewodniczący Komisji Zagranicznej Sejmiku.

Podobne rezolucje uchwaliły również województwo śląskie i warmińskie.

Print your tickets