Spotkanie przy Dębie Chrzcielnym

Ks. bp Markus Dröge wygłosi jubileuszowe kazanie podczas nabożeństwa w Kościele Pokoju w Jaworze, w niedzielę 3 września o g. 16.

Ewangelicki Kościół Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc (EKBO), od 20 lat ma partnerstwo z diecezją wrocławską KEA i z tej okazji odbędzie się uroczyste nabożeństwo. Po nabożeństwie uczestnicy pojadą do lasu w pobliżu Kondratowa, gdzie stoi kamienny pomnik z niemieckim napisem:

„Z dochodów uzyskanych z resztek Dębu Chrzcielnego, który tu stał i który w 1847 roku został zniszczony przez pożar, został wzniesiony przez władze szpitala w Złotoryi, gminę i wdowę Beer z Kondratowa w 1850 r.”

Kamień przypomina wielowiekowe drzewo,  przy którym luteranie potajemnie brali udział w leśnych nabożeństwach, chrzcili dzieci i udzielali sakramentów. Podczas kontrreformacji Habsburgowie poddali rekatolicyzacji podległe im śląskie księstwa, skonfiskowali 650 protestanckich świątyń i zabronili protestantom wyznawania ich wiary. Mimo to luteranie nadal się spotykali, w domach, w odludnych miejscach.

– Potrzeba wyznawania wiary była silniejsza niż ryzyko, jakie ze sobą wówczas niosła. Ludzie spotykali się mimo zagrożenia i mimo niedogodności, jaką było dotarcie w trudno dostępne leśne ostępy. Chciałbym przypomnieć to symboliczne miejsce i to, jak ważna jest wspólnota. Jubileusz 500-lecia reformacji jest ku temu dobrą okazją – mówi ks. bp Waldemar Pytel, który poświęci pomnik. Piaskowcowy obelisk z trójkątnym naczółkiem z wieńcem i liśćmi palmowymi został odnowiony w pracowni Piotra Wanata.

Print your tickets