Mikrokosmos ludzi wolnych

Świdnicki Kościół Pokoju znalazł się w projekcie edukacyjnym „Historia: poszukaj” przygotowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Projekt adresowany do uczniów, studentów, nauczycieli i muzealników ma popularyzować wiedzę historyczną w atrakcyjny sposób.„Można żyć nie znając przeszłości własnej wspólnoty, ale jest to życie niepełne. Zapraszamy więc do podróży w przeszłość, do odkrywania jej z bliska, poprzez osoby, przedmioty i miejsca. Poszukajmy historii, by odnaleźć siebie”, zachęca prof. Piotr Majewski, dyrektor NIMOZ.

Pomysł jest realizowany w rzeczywistości realnej i wirtualnej. Na portalu historyk Jerzy Bracisiewicz tak pisze o naszym kościele: „Determinacja oraz pomysłowość śląskich artystów, a także świdnickiej wspólnoty luterańskiej, doprowadziła zaledwie w ciągu roku do powstania  największej świątyni drewnianej w Europie, mogącej pomieścić kilka tysięcy wiernych. Konstrukcja szachulcowa, powstała z drewna, a wypełniona gliną i słomą, z zewnątrz mało atrakcyjna, pozwoliła wyczarować niezwykłe, wręcz teatralne wnętrze, które nie ustępuje w artyzmie drewnianych barokowych rzeźb i malowideł katolickim barokowym kościołom Śląska.”

W ramach projektu organizowane są także spotkania edukacyjne, gry miejskie, publikacje. W jednej z nich „Historia z bliska” Beata Maciejewska pisze o Kościele Pokoju, o podróży Christiana Czepki, projekcie Albrechta von Säbischa i „mikrokosmosie ludzi wolnych”.

Więcej: https://historiaposzukaj.pl/miejsca.html

Print your tickets