Reformacja na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

21 września rusza jubileuszowa, XX edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – największa w regionie impreza popularyzująca naukę we wszelkich jej odmianach.

W tym roku zaakcentowano również jubileusz reformacji: podczas koncertu finałowego „500 lat reformacji w muzyce, 500 lat muzyki w reformacji” dr Aleksandra Pijarowska z Akademii Muzycznej we Wrocławiu opowie o spuściźnie Marcina Lutra w światowej kulturze muzycznej. Zapraszamy 27 września o g. 18 do Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polecamy także artykuł „500 lat reformacji we Wrocławiu” w gazecie festiwalowej. Łukasz Cieślak z „Miesięcznika Ewangelickiego” przypomina, że pierwsze kazanie w duchu reformacji we Wrocławiu wygłosił ks. Jan Hess 21 października 1523 roku i że przez lata proporcje luteranów i katolików były tu podobne.

Z miastem byli związani tak wybitni ewangelicy, jak teolog Friedrich Schleiermacher, który badał Biblię jako tekst literacki oraz dwoje księżny – Katharina Staritz i Dietrich Bonhoeffer, którzy za sprzeciw wobec nazistów trafili do obozów koncentracyjnych. Po wojnie odnowę życia ewangelickiego zainicjował ks. prof. Wiktor Niemczyk, który odprawił pierwsze nabożeństwo już 5 sierpnia 1945 r.

Dziś wrocławscy luteranie spotykają się na coniedzielnych nabożeństwach w dwóch świątyniach: w kościele Opatrzności Bożej oraz w kościele św. Krzysztofa (parafia niemieckojęzyczna).

Print your tickets