Letnia szkoła dla gości z Europy

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Jednym z wielu wydarzeń, które mają pokazać naszą wspólną tożsamość oraz różnorodność i znaczenie kultury Starego Kontynentu jest program edukacyjny „V4 Heritage Academy.

Management of the UNESCO World Heritage Sites in Visegrad Countries”. W tym roku odbędzie się on w Polsce i będzie dotyczył Kościołów Pokoju. 30 uczestników z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec i Ukrainy od 11 do 15 lipca będzie gościć w Świdnicy.

To przede wszystkim studenci oraz pracownicy sektora kultury i ochrony zabytków oraz eksperci od zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego z różnych państw. Podczas wizyty w naszym Kościele Pokoju poznają szczegóły zarządzania zabytkiem oraz efekty intensywnych prac konserwatorskich z ostatnich lat.

– Chcemy także uwrażliwić ich na zagadnienia związane z trudną historią Śląska i relacji polsko-niemieckich – mówi dr Michał Wiśniewski z Międzynarodowego Centrum Kultury, które jest w Polsce koordynatorem działań w ramach ERDK 2018.


Więcej:
https://mck.krakow.pl/erdk-2018

 

Print your tickets