Pod znakiem koguta

Na loży organowej Kościoła Pokoju znajduje się tablica fundacyjna z końca XVII w. poświęcona osobom, które ufundowały pierwszą malarską dekorację wnętrza świątyni. Wśród nich wymieniony jest Gottfried Hahn, który w latach 1683-1694 był proboszczem; obok nazwiska widnieje godło z przedstawieniem koguta (niem. der Hahn).

– Gottfried Hahn, syn świdnickiego nauczyciela, otrzymał wykształcenie teologiczne. Od roku 1650 był pastorem w Szczepanowie i Marcinowicach, a kiedy komisja redukcyjna w 1653 roku zamknęła tamtejszy kościół, przeniósł się do Świdnicy. Wkrótce jednak musiał opuścić miasto w obawie przed aresztowaniem; udał się do Legnicy, a potem Wilkowa. W lutym 1654 otrzymał propozycję wygłoszenia próbnego kazania w świdnickim Kościele Pokoju i od marca rozpoczął przy nim pracę jako diakon.

Wierni mieli wprawdzie zastrzeżenia do treści i formy wygłaszanych przez Hahna kazań, mimo to po śmierci Benjamina Gerlacha został on wybrany prymariuszem – opowiada Agnieszka Seidel-Grzesińska, historyk sztuki. Na wschodniej ścianie kościoła, za ołtarzem, miał znajdować się niegdyś nagrobek Hedwigi Hahn, pierwszej żony proboszcza Gottrfieda. Zmarła ona w 1658 roku, w trzy tygodnie po urodzeniu ich pierworodnej córki.

Z drugiego małżeństwa Gottfried pozostawił synów. Gottfried jr. (1662-1748 ), podobnie jak ojciec, został duchownym i w latach 1708-1748 pełnił w Kościele Pokoju funkcję seniora. Natomiast Sigismund (1664-1742) poświęcił się medycynie i zasłynął jako popularyzator wodolecznictwa w Niemczech. Tytuł doktora uzyskał w Lejdzie na podstawie pracy „O melancholii hipochondrycznej”. Obaj jego synowie, Johann Sigismund (1696-1773) i Johann Gotfried (1694-1753 ) także zajmowali się wodolecznictwem. Johann Sigismund był jednym z pierwszych uczniów liceum ewangelickiego przy Kościele Pokoju. W Świdnicy praktykował jako lekarz, a jego publikacja „Nauka o cudownej sile leczniczej świeżej wody” doczekała się wielu wznowień. Johann Gottfried w roku 1748 uzyskał tytuł szlachecki. Znak koguta, godło Hahnów, widnieje także na świdnickim rynku, na kamienicy nr 27, która w XVIII stuleciu stanowiła własność rodziny.


Więcej o rodzinie Hahnów przeczytać można w „Encyklopedii Świdnicy”, w której znajdzie się również nota poświęcona Kościołowi Pokoju.

Print your tickets