Księga z Berlina

Niezwykle cenna księga chrztów naszej parafii z lat 1687-1697 wzbogaciła zasoby Dolnośląskiego Instytutu Ewangelickiego przy Kościele Pokoju. Księgę przekazali biskupowi Waldemarowi Pytlowi przedstawiciele Ewangelickiego Unijnego Kościoła Niemiec, podczas koncertu charytatywnego na rzecz naszej świątyni.

10 kwietnia w Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, jednym z najbardziej znanych berlińskich kościołów ewangelickich spotkali się m.in. dr Henning Pahl, dyrektor Centralnego Archiwum Kościelnego, prof. dr Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie, dr Stephan Aderhold, muzykolog, który bada archiwum Kościoła Pokoju. Uroczystość, którą przygotował hrabia Jobst-Babo von Harrach, ilustrowały utwory Bacha, Regera, Schumana, a także Benjamin Schmolcka, poety, który w pierwszej połowie XVIII wieku był proboszczem świdnickiego Kościoła Pokoju.

– Nasz kościół wciąż wymaga pilnych prac konserwatorskich, więc każde wsparcie jest dla nas istotne – mówi Bożena Pytel z parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy. – Szczególnie cieszy nas księga chrztów, która dokumentuje życie naszej parafii i uzupełnia nasz zbiór. Z pewnością jest ważnym źródłem informacji dla badaczy naszego kościoła i miasta. Jest w bardzo dobrym stanie, po konserwacji i niebawem zostanie zdigitalizowana.

Print your tickets