Środa ze zmysłami

Mariola Mackiewicz i Bożena Pytel były bohaterkami kolejnej Świdnickiej Środy Literackiej. 24 kwietnia w wypełnionej po brzegi sali Świdnickiego Ośrodka Kultury opowiadały o książce, nad którą wspólnie pracowały.

„Koniec świata zapachów, czyli przewrotna historia z węchem w roli głównej” w ubiegłym roku otrzymała nagrodę specjalną prezydenta Świdnicy. Historia kobiety obdarzonej nadwrażliwością na zapachy dzieje się, choć nie jest to powiedziane bezpośrednio, w Świdnicy. Mariola Mackiewicz przyznaje, że pomysł pojawił się przed 15 laty, ale długo nie wiedziała, jak urzeczywistnić swój zamysł. – W końcu powiązałam zapachy ze wspomnieniami i wtedy poszło już gładko, napisałam tę książkę w rok – opowiada. Zapytana, czy książka zawiera wątki autobiograficzne, przyznała, że w jej rodzinie była kobieta z taką nadwrażliwością. – Jej doznania były inspiracją do powstania tej opowieści. Ta kobieta była jednak starsza ode mnie o pokolenie i zdecydowałam się przenieść ją z czasu przeszłego w teraźniejszy – dodaje autorka.

– Nie jest łatwo pokazać zmysł. Starałam się nie odnosić wprost do rozdziałów, tylko raczej pokazać impresje na opowiadany temat. Lubię niedopowiedzenie, ulotność, brak dosłowności. Mam nadzieję, że te czarno-białe kadry dobrze oddają ducha książki – opowiada Bożena Pytel, autorka zdjęć do „Końca świata zapachów”. Na jej fotografiach pojawiają się ludzie, detale, ale także Kościół Pokoju, z którym jest związana od wielu lat.

– Ta książka podejmuje aspekt rzadko poruszany w literaturze: świat zmysłów. Wbrew pozorom eksponuje nie tylko zmysł węchu. Moim zdaniem poprzez warstwę dźwiękową, onomatopeje, melodyjność języka jeszcze bardziej działa na zmysł słuchu – uważa Wojciech Koryciński, organizator spotkania. Pisarz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, polonista w I LO w Świdnicy (uczeń Marioli Mackiewicz), w 2006 roku zainicjował regularne spotkania, na które zaprasza lokalnych autorów, ale także znane nazwiska spoza Świdnicy.

– Zależy mi, żeby zjednoczyć tutejsze środowisko artystyczne, ale także pokazać świdniczanom, co dzieje się w ich mieście. Staramy się nie tylko poznać literaturę, ale również jej autorów – dodaje pomysłodawca.

Na Świdnickich Środach Literackich poświęconych literaturze pięknej spotykają się pisarze, poeci, prozaikami, krytycy i literaturoznawcy. Jej gośćmi byli m.in. Olga Tokarczuk, Wojciech Bonowicz, Bogusław Kierc, Ryszard Krynicki, Karol Maliszewski, Jacek Podsiadło, Andrzej Sosnowski.

Print your tickets