W białych rękawiczkach

Archiwum Kościoła Pokoju to ogromny materiał, a mało znany. Powinien być jak najszerzej udostępniany w internecie, wykorzystany do zajęć z dziećmi i dorosłymi, powiązany z takimi platformami, jak Europeana – uważają uczestnicy Heritage Academy 2018.

Międzynarodowy kurs letni poświęcony zarządzaniu miejscami wpisanymi na Listę światowego dziedzictwa UNESCO zgromadził 30 specjalistów z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Niemiec i Ukrainy. Warsztat dotyczący kościelnego archiwum poprowadził dla nich dr Stephan Aderhold, muzykolog i opiekun parafialnych zbiorów. Z pietyzmem, w białych rękawiczkach prezentował niektóre bezcenne eksponaty. 75 proc. archiwum jest już skatalogowane i przechowywane w Dolnośląskim Instytucie Ewangelickim (odnowiony budynek dawnej plebanii, z nowoczesnym wyposażeniem), a 25 proc. zostało także zdigitalizowane, w tym najstarszy dokument z 1654 roku. Zdaniem kursantów tak bogate archiwum może być skutecznym narzędziem promocji, które przyciągnie nie tylko naukowców, ale także turystów i mieszkańców Świdnicy. Niemal wszyscy uczestnicy kursu byli w świdnickim Kościele Pokoju po raz pierwszy.

– To jeden z najlepszych przykładów wzorowego zarządzania miejscem znajdującym się na prestiżowej liście UNESCO. Ksiądz Waldemar Pytel i jego małżonka Bożena nie tylko odczytali niezwykłość i potencjał tego miejsca, w wymiarze materialnym i niematerialnym. Kościół, który podnieśli z wieloletniego zaniedbania, stał się ich życiową misją – mówi jeden z gości kursu, prof. Jacek Purchla, kierownik Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, były przewodniczący Rady Ochrony Zabytków przy MKiDN. Jego zdaniem to precedens, bo kościół jest w rękach niewielkiej społeczności ewangelickiej, a jednocześnie udało się tutaj konsekwentnie przeprowadzić skomplikowany i olbrzymi proces konserwatorski dotyczący świątyni i jej kontekstu.

Heritage Academy jest organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury, we współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej. W projekt jest zaangażowane polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Urząd Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej, Departament ds. Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Premiera Węgier.

Print your tickets