Dzwony dla pokoju

21 września w całej Europie zabrzmią dzwony, które mają uczcić Międzynarodowy Dzień Pokoju. Parafia ewangelicko-augsburska w Świdnicy również włącza się w tę europejską akcję: tego dnia o g. 18 usłyszymy dzwony Kościoła Pokoju oraz koncert na kurancie w wykonaniu naszego kantora Macieja Batora.

Przypomnijmy, że 21 września 2016 roku w Kościele Pokoju gościli przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu oraz buddyzmu – po raz pierwszy spotkały się tu cztery religie.

Ich reprezentanci wraz z Jego Świątobliwością Dalajlamą XIV podpisali wówczas Apel o Pokój. Także o pokój modliły się tutaj wcześniej kanclerz Angela Merkel i premier Ewa Kopacz oraz kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki. Kościół Pokoju powstał po Pokoju Westfalskim, kończącym wojnę trzydziestoletnią; w tym roku przypada 400-lecie jej wybuchu.
– Pokój nie jest nam dany raz na zawsze, dlatego popieramy takie inicjatywy jak Międzynarodowy Dzień Pokoju – mówi biskup Waldemar Pytel. Święto zostało ustanowione przez ONZ w 2001 r.: „Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz stanowił zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości”.

Akcja „Ring the Bells” to jeden z projektów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W Unii Europejskiej przez cały rok odbywają się tysiące wydarzeń propagujących wiedzę o naszym dziedzictwie kulturowym. Według badania Eurobarometru 8 na 10 Europejczyków uważa, że ma ono znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa i całej Unii. W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – w turystyce czy budownictwie – jest z nim pośrednio związanych.

Print your tickets