Jolanta Kwaśniewska w Kościele Pokoju

„Niewyobrażalne”, powtarzała kilkakrotnie Jolanta Kwaśniewska podczas wizyty w Kościele Pokoju. 9 października 2018 r. na dwie godziny zatrzymała się na placu Pokoju, zaproszona przez biskupa Waldemara Pytla.

Z zainteresowaniem słuchała opowieści o historii miejsca, które odwiedziła po raz pierwszy i które swoją wyjątkowością przerosło jej wyobrażenia. Atmosferę spotęgowała muzyka: kantor Maciej Bator zagrał na organach „A volumtary on a Flight of Angels” G. Haendla, „Fantaisie sur psaume 90” B. Mattera i „Humoresque” Y.P. Alessandro, a całość zakończył własną improwizacją.

Wcześniej w Baroccafe Jolanta Kwaśniewska i Bożena Pytel rozmawiały o swoich pasjach i o pomaganiu, ludziom i zabytkom. – Nie umiem nic nie robić, od zawsze byłam zaangażowana w różne akcje społeczne – mówiła żona byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Promuje działalność dobroczynną m.in. w ramach fundacji „Porozumienie bez barier”, którą założyła w 1997 roku.

– Początkowo była to praca na rzecz dzieci, ale od kilku lat wspieramy także starszych ludzi. Starość jest samotna, nie dopomina się o swoje. A ja nie godzę się na samoograniczanie się osób starszych, bo bez względu na to, czy ma się 70 czy 80 lat, ma się prawo do godnego życia – uważa prezes fundacji.

 

W ramach programu „Oswajanie starości” zainicjowała tworzenie „Kącików Babci i Dziadka”, czyli przestrzeni tak zaprojektowanych i wyposażonych, żeby sprzyjały wypoczynkowi i integracji starszych osób. Właśnie podczas otwierania „Kącika”, w listopadzie ubiegłego roku w Domu Pomocy Społecznej „Samarytanin” prowadzonym przez Ewangelickie Centrum Diakoni i Edukacji we Wrocławiu, Jolanta Kwaśniewska po raz pierwszy spotkała się z biskupem Pytlem i przyjęła jego zaproszenie. Bezpośrednio po wizycie w Kościele Pokoju pojechała do Legnicy na 12. Spotkanie Kobiet z Jolantą Kwaśniewską.

Print your tickets