Szlak Epitafiów nabiera kolorów

Epitafia, tarcze cechowe, tablice pamiątkowe i tarcze herbowe umieszczone na emporach Kościoła Pokoju nie tylko wzbogacają jego wystrój.


Ufundowane przez zamożne rodziny szlacheckie i mieszczańskie oraz świdnickich rzemieślników, upamiętniają osoby o różnej randze związane z kościołem. Są świadectwem jego historii od XVII do XX wieku. Od początków, kiedy wystrój i wyposażenie były skromne, poprzez kolejne lata, gdy w związku z odbywającymi się tu pogrzebami, stopniowo epitafia wypełniały świątynię. Bogato zdobione, z przedstawieniami o tematyce religijnej i alegorycznej, z inskrypcjami, herbami i wizerunkami zmarłych, układają się w opowieść o ludziach, ich dokonaniach i aspiracjach.
Wykonane z drewna i poddane trudnym warunkom w drewnianym wnętrzu świątyni w wielu przypadkach wymagają pilnych prac konserwatorskich.

Kilka z nich uratowano dzięki wsparciu wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Gminy Miasta Świdnicy, natomiast Regionalny Program Operacyjny pozwolił na odrestaurowanie aż 11 elementów:

– epitafium podpułkownika Ernsta Abrahama von Sommerfeld (1649-1691),
– epitafium podpułkownika Karla Samuela von Görne (1703 – 1742),
– dewiza heraldyczna pastora Sigismunda Ebersbacha (k. XVll w.), donatora „małych organów”,
– kartusz „małych organów” (1695 r.),
– epitafium Ernsta Heinricha von Czettritz – Neuhaus (1679-1728),
– tablica pamiątkowa z okazji wizyty cesarza Wilhelma II w roku 1906,
– epitafium Marii Elisabeth Raupbach (1686-1705),
– godło cechu szewców (1697 r.),
– godło cechu piekarzy (pocz. XVlIl w.),
– tablica jubileuszowa z okazji 400-lecia urodzin M. Lutra (1883 r.).

 

Zdaniem konserwatorów historia Kościoła Pokoju nie jest do końca rozpoznana i prace przy epitafiach prowadzone wspólnie z historykami i historykami sztuki są doskonałą okazją, żeby pogłębić tę wiedzę.

– Wszystkie te cenne dzieła, wpisane do rejestru zabytków i sukcesywnie odnawiane, składają się na Szlak Epitafiów, który eksponujemy w kościelnym wnętrzu – mówi Bożena Pytel z parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy.

Print your tickets