100 pomników na stulecie niepodległości

Kościół Pokoju znalazł się w albumie „100 pomników historii”, wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pomnik historii to najwyższy tytuł przyznawany polskim zabytkom nieruchomym o wyjątkowych wartościach artystycznych i architektonicznych.

Jego rangę podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W prezydenckim rozporządzeniu wyszczególnia się cechy zabytku świadczące o jego szczególnym znaczeniu, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę. Do tej pory wyróżniono w ten sposób ponad 100 najcenniejszych zabytków: obiektów architektonicznych, układów urbanistycznych, zabytków techniki, obiektów budownictwa obronnego, parków i ogrodów, cmentarzy, stanowisk archeologicznych.

Nasz kościół wraz z otaczającym go cmentarzem i budynkami trafił do tego elitarnego grona w 2017 r., w 500-lecie reformacji. „W Świdnicy przetrwał jedyny pod względem tradycji funkcji, formy architektonicznej i zastosowanych technik budowlanych nowożytny zespół ewangelicki na historycznym Śląsku. Związane z kościołem Pokoju budynki pełnią rolę niezwykle ważnego dokumentu, obrazując sposób funkcjonowania parafii luterańskiej w czasach, gdy liczna grupa społeczna znalazła się w sytuacji diaspory ledwie tolerowanej przez władze państwowe”, napisano w uzasadnieniu.

Album jest zakończeniem projektu NID związanego z programem „Niepodległa” na lata 2017-2022, w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. – Ta setka to symboliczne uhonorowanie najważniejszych obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego na 100-lecie odzyskania niepodległości – mówi Ewa Sularz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. NID i TVP Kultura od 2015 r. realizują serię filmów „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki Historii”. Wszystkie odcinki można obejrzeć na portalu zabytek.pl

Print your tickets