Szkoły dla wszystkich

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu organizuje Dzień Otwartych Drzwi w swoich publicznych szkołach specjalnych.

Zapraszamy do odwiedzin w soboty 29 lutego i 28 marca oraz w poniedziałek 30 marca, w g. 10-13, ul. ks. Lutra 2-8. To okazja, żeby na miejscu zapoznać się z naszą bogatą ofertą edukacyjną. ECDiE zostało powołane w 1999 r. przez Diecezję Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w celu kształcenia dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie. Kilkuset uczniów z całej Polski uczy się tu w Szkole Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Ekonomicznym, a także w Branżowej Szkole w zawodach: introligator, krawiec, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i gastronomii.

W pracowniach zawodowych i informatycznych, w laboratoriach językowych i klasach z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym zdobywają wiedzę i kompetencje, które pomagają im w usamodzielnieniu się, w wejściu na rynek pracy lub w kontynuowaniu nauki na studiach. Uczniowie wyjeżdżają w ramach wymiany za granicę; gościmy także wolontariuszy z innych krajów. Nauka jest bezpłatna; uczniom spoza Wrocławia zapewniamy bezpłatny internat, wyżywienie, pomoc w nauce i całodobową opiekę wychowawców. Cały obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie www.diakonia.pl oraz pod numerem tel. 71-782 37 40.

Print your tickets