Chleb nasz powszedni

Dziękczynne Święto Plonów, które 4 października obchodziliśmy w Kościele Pokoju, przypomina opisany w Ewangelii św. Marka cud rozmnożenia.

Jezus nakarmił cztery tysiące zgromadzonych, których nauczał w miejscu odosobnienia. „Wziął siedem chlebów, zmówił modlitwę dziękczynną, połamał je i dawał swoim uczniom, aby rozdawali. I rozdali je ludziom.  Mieli też kilka rybek, które również pobłogosławił i kazał rozdać.  Jedli i nasycili się, a pozostałych okruchów zebrali siedem dużych koszy.”

– Jezus biorąc chleby zmówił modlitwę dziękczynną i ten aspekt chciałbym szczególnie zaznaczyć. Pielęgnujmy w sobie wdzięczność za chleb powszedni, rozumiany nie tylko jako pożywienie, ale również w szerszym kontekście. To święto służy temu, aby zatrzymać się i zastanowić: mam bliskich, mam pracę, mam gdzie mieszkać i co jeść. Mamy tak wiele, ale czy to doceniamy, tę codzienność prostą i dobrą jak chleb? Żyjemy w świecie rozpędzonej konsumpcji, myląc błahostki z tym, co naprawdę ważne – mówi ks. bp Waldemar Pytel.

Podczas niedzielnego nabożeństwa przypomniał, że Bóg powierzył nam ogród, obfity i różnorodny, o który mamy dbać. Podkreślił, że w antropocenie, czyli w obecnej epoce szczególnie intensywnego wpływu człowieka na planetę, rozmijamy się z tym przesłaniem: Ziemia jest dewastowana, brakuje wody, liczne gatunki zwierząt i roślin są zagrożone. Na każdym kroku spotykamy się z brakiem szacunku dla otoczenia, dla żywności, dla siebie.

– Spacerując z psami stale widzę wyrzucone jedzenie – ubolewa ks. Pytel.

Przypomnijmy, że co roku Polacy marnują 9 mln ton żywności, w tym najwięcej właśnie chleba. Jesteśmy na piątym miejscu w UE w niechlubnym rankingu marnotrawców. Problem dotyczy całego świata i jest na tyle poważny, że ONZ ustanowiło 29 września Międzynarodowym Dniem Walki z Marnowaniem Jedzenia. Aż jedna trzecia, czyli 1,6 mld ton, wyprodukowanej na świecie żywności nigdy nie trafia na nasze stoły. W każdej sekundzie w koszu ląduje 51 ton jedzenia.

– To sprawy, na które nie wolno zamykać oczu, a moim zadaniem jest pogłębianie biblijnej refleksji o te współczesne, palące problemy. Święto Plonów to również okazja, żeby o tym mówić – dodaje biskup.

Niedzielne nabożeństwo było kolejnym transmitowanym przez internet, w ramach projektu „Kościół Pokoju online” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Ks. Pytel przyznaje, że ta forma przyjęła się wśród wiernych i sympatyków; wciąż dostaje sygnały od osób z różnych stron Polski i z zagranicy, które dzięki temu, mimo oddalenia lub choroby, mogą uczestniczyć w liturgii.

Print your tickets